Tedaviler
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Ortodonti
Implant
Diş Beyazlatma
Endotonti
Kron Köprü
Lamine
Periodontolaji

Prof.Dr. Yurdanur UÇAR

Prof.Dr. Yurdanur UÇAR

1999 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. Uçar aynı yıl Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2003 yılında YÖK bursiyeri olarak Amerika Birleşik Devletleri Ohio State Üniversitesi’nde başladığı eğitimini, 2005 yılında Dental Materyaller’de yüksek lisans ve 2007 yılında Oral Biyoloji’de doktora derecelerini alarak tamamladı. 2007 yılında Çukurova Üniversitesi’nde Protetik Diş Tedavisi doktorasını da tamamlayan Dr. Uçar, 2008 yılında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı, 2012 yılında Protetik Diş Tedavisi Doçenti, 2019 yılında Profesör unvanlarını aldı.

Dr. Uçar, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmış ve Biyoteknoloji Merkez Kurul Üyeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Prof. Dr. Yurdanur Uçar İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPID) Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Uluslar Arası Diş Hekimliği Araştırmaları Birliği (IADR) İmplant Araştırma Gurubu (IRG) başkanlığını yapmıştır. ITI fellow ve konuşmacısı olan Dr. Uçar, CADA’da Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Ulusal ve uluslararası yayınlarına atıf sayısı yüksek olan Dr. Uçar, dental implantoloji alanında klinik çalışmalara katılmıştır. TUBİTAK, Çukurova Üniversitesi BAP Birimi, ITI, Dentsply Sirona ve TFI tarafından desteklenen tamamlanmış projeleri olan Dr. Uçar’ın araştırma alanları dental materyaller, dental implantoloji, biyomateryaller, biyomekanik, bilgisayara dayalı güncel üretim yöntemleri ve sert doku mühendisliğinde eklemeli imalat şeklindedir. Danışmanlık yaptığı tamamlanmış çok sayıda doktora, uzmanlık ve yüksek lisans tezleri vardır.

Çukurova Teknokent’te BioFuture isimli bir şirketi bulunmaktadır. Şirketin çalışma alanı 3-boyutlu biyoyazıcılar sayesinde kök hücre ve polimerik iskeleleri kullanarak laboratuvar şartlarında kişiye özel kemik doku üretimi üzerinedir. Ulusal ve uluslar arası konferanslarda ve kurslarda mesleki bilgi birikimini ve tecrübelerini paylaşan Dr. Yurdanur UÇAR’ın kitap çevirisi ve kitap bölümleri vardır ve 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren Antalya’da MOTTO Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde protetik diş tedavisi hizmeti sunmaktadır.